11 nov 2019

Informasjon om vannskade i garasjen nov 2019

Det har nå endelig blitt tatt en avgjørelse om utbedring av garasjen og forhåpentligvis blir det en permanent løsning på vannlekkasjen.I begynnelsen av 2020 vil gulvet bli gravd opp ca 5 meter fra den eksisterende kummen og ut i garasjeområde. Det vil da bli laget ned et stort avløpsrør som vil føre vannet under garasjen og ikke opp kummen. Entreprenøren har stor tro på at dette vil løse problemet. I en kort periode vil vi måtte stenge av noen garasjeplasser. Vi har blitt lovet at det skal skaffes parkeringsplasser til de berørte, men vi kan ikke garantere at det blir under tak. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette når tiden nærmere seg. Det skal også utbedres feil ved gulv mot hus 4 og skaden i taket ved plass 29 vil også bli utbedret, men da ikke før til våren igjen.