Endret: 11 nov 2019     Opprettet: 16 okt 2019

Informasjon om vannproblemer i garasjen Oktober 2019

Vi har som dere alle er kjent med hatt en utfordring vedr. vann i garasjen. Vi har nå etter gjentatte henvendelser til Selvaag fortsatt ikke kommet frem til en permanent løsning på problemet. Nå er det en midlertidig løsning med en pumpe som står i sluket som klarer å holde en normal vannmengde unna, men vi opplever at den ikke klarer å holde vannet unna når det regner mye. Vi har som tidligere nevnt avventet litt, da man har trodd at problemet kunne ha noe med utbyggingen av hele stasjonsbyen, men nå er det meste ferdig utbygd og vi anser at dette ikke er grunnen til vannet som kommer opp av sluket vårt. Selvaag vil foreta en befaring med Entreprenør Isaksen som er har hatt ansvaret for graving når bygget ble bygd og vi håper de sammen kan løse problemet. De har lovet oss at de skal finne en permanent løsning på problemet og at dette nå vil bli prioritert hos Selvaag. Vi vil nå følge dette ennå tettere opp en det vi har gjort tidligere. Vi har vært i kontakt med advokat og de anbefaler oss å ta dette med selvaag i første omgang, de anbefaler oss ikke å ta kontakt med eksterne entreprenører ennå. Vi har spurt om det med sen skader og der har vi fått tilbakemelding på at siden dette er «rent» vann vil det ikke være noen fare for sopp eller skade på betong, men dette er noe vi vil følge opp når Selvaag anser problemet løst. Vi har gjort Selvaag oppmerksom på at fallet i garasjen er feil på flere steder og at dette også er noe de må utbedre. Vi har en vannlekkasje i tak ved plass 29, denne har vi også sendt til Selvaag og vi følger denne også opp spesielt nå. Vi håper at vi i løpet av kort tid vil kunne gi dere en ny oppdatering. Vi beklager de ulemper dette har medført dere alle. Styret