26 nov 2019

Info om El-bil ladere

Prosjekt utbygging av El.bil ladere i garasjen

Informasjon vedrørende El-bil ladere i garasjen.

 

Som vi tidligere har informert dere om, jobber med en løsning med nye El-bil ladere i garasjeanlegget vårt.

Vi har jobbet med en løsning som gir alle muligheten til å montere opp en El bil lader på sin garasjeplass, dette ligger allerede som et lovpålagt krav og som vi må forberede oss på.

En slik løsning er kostbart og vi ser på flere muligheter for hvordan dette skal finansieres, det vil kunne være gjennom en økning av husleie eller en enkelt kostnad pr leilighet. Vi vil komme tilbake med informasjon om hvilken ordning vi går for.

Det er flere som allerede har en lader på sin plass i dag, denne vil man måtte bytte ut og kostnaden for en ny må dekkes av den enkelte eier.

Vi har bedt om en ekstra god pris på disse erstatningsladere og dere vil også kunne selge den dere allerede har slik at denne ekstra kostnaden ikke vil bli så høy.

Vi ønsker å gi alle beboere en lik mulighet for å kunne lade El.bil i garasjen.

Vi håper at i løpet av januar vil de som ønsker det kunne kjøpe lader til sin garasjeplass. En lader vil koste ca 20.000 og da vi alt være inkludert, vi beregner en pris på ca 1,5 kr pr KW , men dette er bare et anslag foreløpig.

Hvis du vet at du ønsker en lader, vennligst ta kontakt med styret på mail så setter vi dere opp på en liste.

 

styret@formtoppen.no

 

Hilsen styret